DOĞUM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

DOĞUM KOÇLUĞU EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

SERTİFİKA ONAYI: :ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE EUROPASS ONAYLI ULUSLARARASI GEÇERLİ , E-DEVLET SİSTEMİNDE SORGULANABİLİR SERTİFİKA

BECERİ YETERLİLİK

Bu sertifika sahibi;

-Hamilelik ve doğum süreçlerindeki gerekli tüm bilgi ve psikolojik desteği verebilir.

-Gebeliğin sağlıklı geçmesi için anneye rehberlik edebilir.

-Anne ve babayı ebeveynliğe hazırlayabilir.

-Anne ve babaya gebelik sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma konusunda rehberlik edebilir.

-Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçleri anne, bebek ve aile için keyifli bir hale getirebilir.

-Annenin ve babanın gebelik, doğum ve doğum sonu süreçleri ile bebekle ilgili farkındalıklarını arttırabilir.

-Anne ve babanın yeni doğan bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırır.

-Anne ve babaya, anne ve bebekte görülebilecek acil durumlarla ilgili temel ilk yardım bilgilerini verebilir.

-Tüm süreçlerde kadın ve ailesini gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler için cesaretlendirir ve duygusal destek verir.

-Doğum sonrası süreçte anne ve bebeğin fiziksel rahatlığını sağlar.

TEMEL KOÇLUK

-Koçluğun etik kuralları ve standartlarını anlar ve bunları koçlukla ilgili tüm durumlarda en doğru şekilde uygular,

-Koçluk yapılacak konularda nelerin gerektiğini anlar ve müşteriyle koçluk süreci ve ilişkisi üzerinde anlaşma sağlar,

-Koçluk, danışmanlık, psikoterapi ve diğer destek amaçlı mesleklerin aralarındaki farklılıkları açıkça anlar,

-Gerekli olduğu zaman müşteriyi başka destek alması gereken mesleklere yönlendirebilir,

-İlişkide neyin uygun olup olmayacağı, neyin teklif edilip edilemeyeceği ve hem koç hem de müşterinin sorumlulukları üzerinde anlaşma sağlar,

-Kendi koçluk yöntemi ve müşterinin ihtiyaçları arasında uyum olup olmadığını belirler.

-Sürekli ve karşılıklı saygı ve güven sağlayan destekleyici bir ortam oluşturur,

-Müşterinin refah, sağlık ve mutluluk içinde yaşaması ve geleceği için içten ilgi gösterir,

-Kişisel doğruluk, dürüstlük ve samimiyet sunar,

-Açık anlaşmalar yapar ve sözlerini tutar,

-Müşterinin algılaması, öğrenme şekli ve kişiliğine saygı duyar,

-Risk alma ve başarısızlık korkusu da içeren yeni davranışlar ve hareketler için sürekli destek sağlar ve bunları teşvik eder,

-Koçluk eğitimlerini en üst seviyeye taşır,

-Belirlenmiş kalite standartlarında profesyonellerin yetiştirilmesini sağlar ve onların başarılarına destek vererek yanlarında olur,

-Mesleği yüksek standartlarda icra ederek, fark yaratır,

-Üst seviyede koçluk becerisi edinir,

-Kendi yaşantısında ve başkalarının yaşantılarında fark edilebilir iyileşme sağlar,

-Var olan iş ve özel ilişkilerde potansiyelini arttırır, doğru iletişim kurar,

-Mesleği icra ederken, performansını üst seviyelere taşır.

-Her seans sonrasında o seansla ilgili raporlama yapar.

SERTİFİKA SAHİBİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ İŞ ALANLARI

-Özel sağlık kuruluşlarında ve bağımsız doğum koçluğu merkezlerinde çalışabilir.

-Doğum Koçluğu konusunda kendisine bir iş kurabilir.

EĞİTMENLERİMİZ

- OMÜ Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI

- OMÜ Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Nuran MUMCU

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Gülay AKMAN

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Nazlı BALTACI

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Emine KOÇ

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Neşe KARAKAYA

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Ayşe METİN

- OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Esra TURAL BÜYÜK

- OMÜ Arş. Gör. Dilek ÇELİK EREN