DOĞUM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

DOĞUM KOÇLUĞU EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

SERTİFİKA ONAYI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE EUROPASS ONAYLI ULUSLARARASI GEÇERLİ.

BECERİ YETERLİLİK

Bu sertifika sahibi;

-Hamilelik ve doğum süreçlerindeki gerekli tüm bilgi ve psikolojik desteği verebilir.

-Gebeliğin sağlıklı geçmesi için anneye rehberlik edebilir.

-Anne ve babayı ebeveynliğe hazırlayabilir.

-Anne ve babaya gebelik sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma konusunda rehberlik edebilir.

-Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçleri anne, bebek ve aile için keyifli bir hale getirebilir.

-Annenin ve babanın gebelik, doğum ve doğum sonu süreçleri ile bebekle ilgili farkındalıklarını arttırabilir.

-Anne ve babanın yeni doğan bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırır.

-Anne ve babaya, anne ve bebekte görülebilecek acil durumlarla ilgili temel ilk yardım bilgilerini verebilir.

-Tüm süreçlerde kadın ve ailesini gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler için cesaretlendirir ve duygusal destek verir.

-Doğum sonrası süreçte anne ve bebeğin fiziksel rahatlığını sağlar.

SERTİFİKA SAHİBİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ İŞ ALANLARI

-Özel sağlık kuruluşlarında ve bağımsız doğum koçluğu merkezlerinde çalışabilir.

-Doğum Koçluğu konusunda kendisine bir iş kurabilir.