MONTESSORİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

SERTİFİKA ONAYI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE EUROPASS ONAYLI ULUSLARARASI GEÇERLİ.

 

PROGRAMIN AMACI

İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru olan Dr. Maria Montessori (1870–1952), kendi ismi ile anılan ilk “Çocuk Evi”ni 1907’de Roma’da açmıştır. Roma Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Montessori, daha sonra aynı üniversitenin psikiyatri bölümüne girmiş ve bu dalda uzman olmuştur. Psikiyatri bölümündeki görevi sırasında zihinsel engelli çocuklarla ilgilenmiş ve onların özel bir eğitimden geçirilerek gelişmelerine yardımcı olunabileceği kanısına varmıştır. Bu düşünceden hareketle özel eğitim alanının öncüleri olan Itard ve Seguin’in çalışmalarını incelemiştir. Zihinsel engelli çocuklarla yaptığı çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlar üzerine, aynı yöntemlerin normal çocuklar için de kullanılabileceğini düşünerek, çalışmalarını eğitim alanına yöneltmiştir. Bu konudaki bilgisini arttırmak amacı ile Roma Üniversitesi’nde Felsefe, Psikoloji ve Antropoloji öğrenimi görmüştür (Lillard, 1973; Aytaç, 1976; Montessori, 1997). Montessori’nin geliştirdiği çocuk eğitimi yaklaşımı, çocuğu ruhsal ve fiziksel açıdan olumlu yönde etkileyen; çocuğun duyu, hareket ve dil eğitimine önem veren; sosyal, duygusal, bedensel yönden gelişimine önemli katkıları ve yararları olan bir yaklaşımdır. Montessori yaklaşımı günümüzde hala geçerliligini korumakta ve birçok okul öncesi eğitim kurumunda Montessori yaklaşımından halen yararlanılmaktadır. Eğitimin daha da önem kazandığı günümüzde çağdaş yaklaşımlardan birisi olan Montessori eğitim anlayışının geçerliliğini koruyor olması önemlidir. Montessori eğitiminin olumlu etkilerine pek çok  araştırmada rastlanılmıştır: Montessori okulunun hedeflerinde çocukların bireysel gereksinimlerine cevap verildiği, programın amacınaulaştığı; çocuklarda öğrenmeye, çevreye karşı bir sevgi oluştuğu, çocukların ileriki öğrenme süreçlerinde debaşarılı oldukları ve topluma katkı sağladıkları, bağımsız çalışmayı öğrenerek konsantrasyonlarının geliştiği, paylaşmayı öğrendikleri, yaratıcılıklarının geliştiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca okulda öğretmenlerin öğrenciyle saygı, nezaket, güven ve dürüst bir şekilde ilişki kurduğu, çocukların daha barışçıl, kendiliğinden saygılı olduklarını gözlemiştir. Hope Gazza bu programın bireyselleştirilmiş eğitim olanağı sunan, eğitimde mükemmelliği arayan başarılı bir model olduğunu düşünmektedir. Kuzeybatı Washington’da bir Montessori okulunda çocukların çok mutlu oldukları ve sık sık okuldan sesli gülmelerin yükseldiği görülmüştür (Noise & Vibration Bulletin, 2009).

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

Anaokulu Öğretmenleri,

Psikologlar,

Sosyal Hizmet Uzmanları,

Çocuk Gelişimcileri,

PDR,

Psikiyatri uzmanları

Çocuk ve ergen pskiyatrisi uzmanları,

Psikiyatri Hemşireleri,,

Sosyologlar,

Aile Danışmanları,

Öğretmenler ve iyi bir çocuk yetiştirmek adına Montessoriye ilgi duyan herkes eğitime katılabilir.

BU SERTİFİKA SAHİBİ

Montessori Eğitmi sertifikası ile

* Okul Öncesi Kurumlarda,

*  Özel danışmanlık merkezlerinde,

* Özel rehabilitasyon merkezlerinde çaşılaşabilcekleridir ve

* Uyum problemleri yaşayan çocuklarla çalışırken çocuklarla çalışan profesyonellere ve ebeveynlere eğitim ve müdahalelerinde önemli bir katkı sağlayacaktır.            

ÖĞRENME KAZANIMLARI

       Montessori felsefesini  tanımlar.

  1. Günlük Yaşam aktiviteleri,duyu çalışmaları, matematik ve dil  çalışmaları ve kozmik  ile ilgili faaliyetleri açıklar, uygular.
  2. Çevre düzenleme sürecini tanımlar.
  3. 3-6 yaş dönemi çocuğu gözlem yolu ile  analiz ederek, gelişimi değerlendirir.
  4. Montessori Doğum günü kutlamasını düzenler ve uygular
  5. Montessori eğitim ilkelerini açıklar ve uygular.
  6. Montessori felsfesinde çocuğa bakış açısını içselleştirir ve benimser

Teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği mekânlar,  öğretim sürecinde kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar ile öğretimi gerçekleştirilen eğitmenler, eğitmenlerin eğitim konusunda donanım ve bilgileri bu bölümde belirtilir.

Teorik ve uygulamalı  dersler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir..

Uygulamalı dersler  video eğitimleri ile online yada sürece bağlı olarak yüzyüze eğitim şeklinde verilecektir.

MONTESSORİ MATERYALLERİ: Montessori materyalleri eğitmenlerin teorik ve uygulamalı eğitimlerinde mevcuttur.

EĞİTMEN:  Dr. Öğretim Üyesi Serap GÜLEÇ

*Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi ve Psikoterapist; 2007& halen devam ediyor

*Atatürk Ünivesitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Okulöncesi Öğretmenliği sertifikası

*Logoterapist; Viyana enstitüsü;Eğitmen Ferhat Jack İçöz

*Pozitif Psikoterapi Danışmanı; Wiesbaden enstitüsü; Eğitmen Özden Bilginer

*Oyun Terapisti; Eğitmen: Prof. Dr. Ayşe Yalın

*Montessori Eğitmeni ve Terapisti;

Montessori eğitimleri;  

  1. Montessori eğitimi; Eğiticiler; Zuhal Bilir Meir;* Diplom Sozialpädagogin, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin (VT), Hypnose, Montessori-Therapie, ADHS-Therapie, Dr. Eylem Korkmaz; Alternatif Okullar kitabının yazarı, Öğretim Üyesi ve  Montessori Eğitmeni
  2. Montessori Eğitici Eğitimi;  Eğitmen: Esra Demir Keleşer; Montessori Eğitmen Eğitici Direktörü

Deneyim: Uluslar Arası Montessori Okulu  (Özel Meleklerevi Montessori Okulu, American Montessori Society Üyesi Okul ) Montessori Eğitim Koordinatörü ( 10 yıl)