TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BECERİ VE YETKİNLİK

Bu sertifika sahibi;

-Koçluğun etik kuralları ve standartlarını anlar ve bunları koçlukla ilgili tüm durumlarda en doğru şekilde uygular,

-Koçluk yapılacak konularda nelerin gerektiğini anlar ve müşteriyle koçluk süreci ve ilişkisi üzerinde anlaşma sağlar,

-Koçluk, danışmanlık, psikoterapi ve diğer destek amaçlı mesleklerin aralarındaki farklılıkları açıkça anlar,

-Gerekli olduğu zaman müşteriyi başka destek alması gereken mesleklere yönlendirebilir,

-İlişkide neyin uygun olup olmayacağı, neyin teklif edilip edilemeyeceği ve hem koç hem de müşterinin sorumlulukları üzerinde anlaşma sağlar,

-Kendi koçluk yöntemi ve müşterinin ihtiyaçları arasında uyum olup olmadığını belirler.

-Sürekli ve karşılıklı saygı ve güven sağlayan destekleyici bir ortam oluşturur,

-Müşterinin refah, sağlık ve mutluluk içinde yaşaması ve geleceği için içten ilgi gösterir,

-Kişisel doğruluk, dürüstlük ve samimiyet sunar,

-Açık anlaşmalar yapar ve sözlerini tutar,

-Müşterinin algılaması, öğrenme şekli ve kişiliğine saygı duyar,

-Risk alma ve başarısızlık korkusu da içeren yeni davranışlar ve hareketler için sürekli destek sağlar ve bunları teşvik eder,

-Koçluk eğitimlerini en üst seviyeye taşır,

-Belirlenmiş kalite standartlarında profesyonellerin yetiştirilmesini sağlar ve onların başarılarına destek vererek yanlarında olur,

-Mesleği yüksek standartlarda icra ederek, fark yaratır,

-Üst seviyede koçluk becerisi edinir,

-Kendi yaşantısında ve başkalarının yaşantılarında fark edilebilir iyileşme sağlar,

-Var olan iş ve özel ilişkilerde potansiyelini arttırır, doğru iletişim kurar,

-Mesleği icra ederken, performansını üst seviyelere taşır.

-Her seans sonrasında o seansla ilgili raporlama yapar.

Sertifika Sahibinin Çalışabileceği İş Alanları

-Dünyanın her yerinde Koç olarak çalışabilme imkânı.

-Kendi işine sahip olma fırsatı