ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE EUROPASS ONAYLI ULUSLARARASI GEÇERLİ , E-DEVLET SİSTEMİNDE SORGULANABİLİR SERTİFİKA

 

PROGRAMIN AMACI

Çocukla çalışan veya doğrudan çocukla çalışmasa dahi hizmet verdiği grup içerisinde çocuk olan uzmanların (psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatri uzmanları, psikiyatri veya çocuk sağlığı ve hastalıkları  alanında lisanüstü eğitim almış hemşireler, okul öncesi öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları ve  bu alanların yüksek lisans ve doktora öğrencileri gibi) çocuğu tanımak ve onunla görüşme yaparken yeni teknikler öğrenmelerini sağlamak programın amacıdır.

PROGRAMIN ÖĞRENİM KAZANIMLARI

 

 • Gelişim aşamalarına göre çocuk resimlerini değerlendirebilir.
 • Bir ifade aracı olarak resmi kullanabilir.
 • Çocuk resmindeki sembolik ifadeleri değerlendirebilir.
 • Bir İnsan Çiz testini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
 • Bir Aile Çiz testini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
 • Kinetik Aile Çiz testini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
 • Bir Kaktüs Çiz Testini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
 • Var olmayan Hayvan Çiz testini uygulayabilir ve değerlendirebilir
 • Ev-Ağaç ve İnsan çiz testini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
 • Özel gruplardaki çocukların resimleri ile ilgili yapılan araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • Gelişimsel açıdan çocuk ve resimleri
 • Çocuk resimlerindeki sembolik ifadeler
 • Çocuk resimlerinin analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Projektif bir teknik olarak resim analizi
 • Psikolojik resim testleri ve uygulama yöntemleri
  • Bir İnsan Çiz Testi
  • Goodenough Harris Adam Çiz Testi
  • Aile Çiz Testi
  • Kinetik Aile Çizim Testi
  • Çiçek Ailesi Çiz Testi
  • Kaktüs Çiz Testi
  • Var Olmayan Hayvan Çiz Testi
  • Ev-Ağaç ve İnsan Çiz Testi
 • Özel gruplardaki çocukların resimleri ne söylüyor?: Araştırmaların incelenmesi (Online ders)
 • Örnek çocuk resimleri ve incelemeleri (Uygulama ve Değerlendirme; Online ders)

 PROGRAMIN ÖĞRETİM SÜRECİ

Teorik ve uygulamalı içerikten oluşan eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan ORAK tarafından verilecektir. Öğretim üyesinin bu alanda sertifikası olup; konuyla ilgili yürüttüğü akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Teorik eğitimler uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. Uygulamalı eğitim teorik eğitim tamamlandıktan sonra online buluşma ya da yüz yüze olarak gerçekleşecektir. Ev ödevi ile her testi uygulayan bireylerle 4 gün boyunca günde 4 saat yapılacak uygulamada çocuk resimlerinin analizine yönelik teorik derslerde aktarılan bilgilerin uygulama değerlendirmeleri yapılacak, katılımcıların deneyim kazanarak aktif yöntemlerle öğrenmesi sağlanacaktır.

Uygulamalarda her katılımcı için gerekli araç gereçler

En az 10 adet A4 kağıdı,

12’li renkli kuru kalem,

Kurşun kalem,

Silgi,

Not defteri,

Bilgisayar ya da akıllı telefon (internet).