ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI

BECERİ VE YETERLİLİK

Bu sertifika sahibi;

- Çocuklarla doğru iletişim kurarak onları teste hazırlar.

- Materyal kullanımına ve yönergelere hakimdir.

- Alt testleri yönergeleri kullanarak uygulayabilir.

- Çocuğun zorlandığı yerlerde uygun pekiştireçlerle destek olur.

- Ankara Gelişim Tarama Envanteri uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testini uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Goodenough Zeka Testini uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Metropolitan Okul Olgunluğu uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Porteus Labirentleri Testini uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Okula Hazırlık Değerlendirme Testini uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Peabody Kelime Anlama Testini uygular, değerlendirir ve raporlar.

- Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testini uygular, değerlendirir ve raporlar.

SERTİFİKA SAHİBİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ İŞ ALANLARI

- Özel eğitim merkezlerinde çocuk değerlendirme testleri uygulayicisi olarak çalışabilir.

- RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) bünyesinde belirli yeterlilikleri sağlayan katılımcılar, çocuk değerlendirme Testleri Uygulayıcısı olarak çalışabilir.

- Hastanelerde, ana okullarında ve kreşlerde özel çocuk değerlendirme testleri uygulayıcısı olarak görev alabilir.

- Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı uygulama konusunda kendine danışmanlık işi kurabilir.